Siyasi Tarih Birinci Cilt 2.El Stokta Bir Adet Vardır 50 %

Siyasi Tarih Birinci Cilt 2.El Stokta Bir Adet Vardır

37.50 TL 75.00 TL
  • Sayfa Sayısı : 678
  • Kağıt Kalitesi : 1. Hamur
  • Ebatlar : 17 x 24 x 5
  • Barkodu : 12300014104

Bu çalışma, Osmanlı Arşivi belgeleri dahil, çeşitli kaynaklar üzerinde yapılan araştırma ve incelemelere dayanılarak kaleme alınmıştır. Kullanılan kaynaklar, sözü edilen konularda araştırma yapacaklar da düşünülerek, yeri geldikçe dipnotlarda gösterilmiştir. Ayrıca, metne konularla ilgili haritalar eklenmiştir. Dünyada mevcut devletler arasındaki başlıca ilişkiler ile gelişmeleri, yeni dev-letlerin ortaya çıkışları, devletlerin dış siyaset yönelimleri, sorunları ve bunları gerçekleştirmek ya da çözümlemek için gösterdikleri çabalar, bu çabalardan doğan sorunlarla varsa çözümleri ince-lenmiştir. Bunlarla birlikte, dünya siyasi haritasında ve güçler dengesinde meydana gelen gelişme-ler, oluşumlar ve aşamalar, zaman ve konu bakımından birbirine bağlı olarak, aralarında boşluk bı-rakılmamaya gayret edilerek, bir bütün içinde ortaya konmuştur.
Çalışmamız, ders kitabı olarak hazırlanmış olmakla birlikte, kapsadığı dönem ve konuların-dan dolayı daha geniş bir okuyucu çevresinin ilgisini çekebileceği göz önünde tutularak kaleme alınmıştır. Fakat yine de, ilgili eğitim-öğretim kurumlarının programlarında Siyasi Tarih dersine ayrılan süreler dikkatten uzak tutulmayarak, kitapta, konular ana hatlarıyla ele alınmış ve temel bilgilerin verilmesi ile belli ölçülerde de olsa gerekli yorumların yapılması esas kabul edilmiştir. Daha ayrıntılı bilgilerin sağlanması ile daha geniş yorumlara gidilmesi ise, okuyucunun kişisel me-rak ve çabasına bırakılmıştır.
Bu şekliyle 10. Baskıya kadar tek cilt halinde gelen kitabımızı, kapsadığı zaman dilimi ile ele alınan konuların genişlemesi ve sayfa sayısının artmasından dolayı, bu yeni baskıdan ‘11. Baskı-dan’ itibaren cilt I (1789-1914) cilt II (1914-2014) olmak üzere, ikiye ayırmanın uygun olacağı dü-şünülmüştür. Yeni basımı da ona göre yapılmıştır. Bununla birlikte, gerekli görüldüğü için ‘Önsöz’ ve ‘Giriş’ ile, pek çok kaynağın iki ciltte de kullanılmış olmasından dolayı ve bir de okuyucuyla araştırıcıya yarar sağlayacağı düşünüldüğünden ‘Kaynaklar’, ciltlere göre ayrılıp yazılmamış iki ciltte de tek ciltte olduğu gibi bütün olarak verilmiştir.

Henüz ürüne yorum yapılmamıştır. İlk sen yorum yapmak ister misin ?