Rus Adbilimi 40 %

Rus Adbilimi

212.40 TL 354.00 TL
  • Sayfa Sayısı : 596
  • Kağıt Kalitesi : Enzo
  • Ebatlar : 16 x 24 x 3.4
  • Barkodu : 9786254071621

Bu kitapta, ülke olarak beş yüz yılı aşkın süredir kültürel, siyasî ve iktisadî temaslarda bulunduğumuz Rusya’nın etnik yapısı göz önünde tutularak Rus kişi ve yer adlarının tarihî ve millî-kültürel unsurları dilbilimsel açıdan incelenmiştir. Kuramsal çerçeve kapsamında Rus kişiadbilim ve yeradbilim alanlarında ortaya çıkan ekollere; adbilimsel sınıflandırma türlerine, adbilim incelemelerinde kullanılan yöntemlere; N. A. Baskakov, A. M. Selişçev, V. D. Bondaletov, A. V. Superanskaya, Ye. M. Pospelov ve V. A. Nikonov gibi temsilcilere ve bu bilim insanlarının geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir. Uygulama aşamasında Hristiyanlık öncesi ve sonrası dönem, Çarlık ve Sovyetler Birliği dönemi gibi farklı zaman aralıklarında kullanılagelen Rus kişi adlarıyla birlikte Sovyet dönemi şehir, köy, cadde ve sokak adları etimolojik, istatistiksel, yapısal ve tarihsel-karşılaştırmalı yöntemlerle analiz edilmiş, Rus kişiadbilim ve yeradbilim alanlarına ilişkin terminoloji ve sözlük listelerine yer verilmiş, Sovyet ideolojisini yansıtan kişi ve yer adları derlenerek incelenmiştir. Türk ve Rus halklarının siyasi ve kültürel etkileşiminin bir sonucu olarak, Rus söz varlığında yer alan ve özellikle Altın Orda döneminden miras kalan Türk dillerinden ödünçleme sözcükler, Türk kökenli Rus soyadları ve Türk kökenli yerleşim adları hakkında veriler sunulmuştur. Ayrıca siyasî rejimin kişi ve yer adlarına etkisini göstermek açısından Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’ndeki dil politikaları araştırılmış, iktidarın dil planlaması üzerinden güttüğü Ruslaştırma siyaseti ele alınmış, bu durumun Rusya Federasyonu’nda yaşayan Türk soylu halklar başta olmak üzere, diğer halklar üzerindeki yansımalarına değinilmiştir. Bu çalışmanın adbilim araştırmacılarının yanı sıra tarih ve Türkoloji alanlarıyla ilgilenen araştırmacıların da yararlanabileceği bir kaynak olmasını ve ülkemize katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

Henüz ürüne yorum yapılmamıştır. İlk sen yorum yapmak ister misin ?